Nauwkeurigheid

Bij het uitvoeren van een meting is nauwkeurigheid de sleutel. Hoewel er meerdere methoden zijn om de biogene / fossiele CO2-uitstoot te bepalen, maakt de 14Credits methode gebruik van de meest betrouwbare methode. De volgende tabel geeft een schatting van de meetonzekerheden, gebaseerd op de input van verschillende partijen.

 

Zoals uit de tabel blijkt is de meest betrouwbare methode gebaseerd op de output (stack gas) bemonstering in combinatie met koolstofdatering. De tweede beste methode is gebaseerd op een proportionele uitstoot steekproef in combinatie met koolstofdatering. Volgens de komende ISO TC 146 13833, is proportionele stack gasmonsters vereist, indien de totale wijzigingen in de stack gasstroomsnelheden hoger zijn dan een relatieve standaarddeviatie (2RSD) van 55%. Veel installaties (bijv. afval-tot-energie) zijn stack gasstromen die deze afwijking overschrijden, en verlangt als zodanig proportionele bemonstering. Onze sampler kan opereren in beide instellingen, het kan continu monsters nemen en het is het enige apparaat met proportionele bemonsteringsmogelijkheden.