Niet alle CO2 en elektriciteit wordt op dezelfde wijze gemaakt

CO2-uitstoot en elektriciteit kan worden gemaakt  door verbranding van fossiele en biogene brandstof. Het systeem voor Emissiehandel en de Groene stroom Certificaten maken het financieel aantrekkelijk om verschil te maken tussen CO2 en elektriciteit uit fossiele en biogene brandstoffen. Maar kan dit op een nauwkeurige, betrouwbare en kosteneffectieve manier gedaan worden?

ECN heeft daarvoor 14Credits ontwikkeld, een instrument om groene CO2 te detecteren en om te bepalen hoeveel groene energie u produceert. De industrie kiest voor 14Credits door zijn  ongeĆ«venaarde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Onze klanten gebruiken onze diensten om  (meer) Groene Stroom Certificaten te verkrijgen, de benodigde hoeveelheid CO2-credits te compenseren, hun CO2-uitstoot te verminderen en om overtollige CO2-credits te verkopen.