Co-firing meting

Met de aankomende nieuwe regels experimenteren bijvoorbeeld elektriciteitscentrales met verschillende soorten biomassa pellets en RDF voor meestoken. De biogene CO2-uitstoot en de hoeveelheid van de geproduceerde groene stroom is afhankelijk van het type en de kwaliteit van biomassa pellets en RDF die worden gebruikt voor het meestoken. Met 14Credits kan de werkelijke biogene geproduceerde CO2 en groene stroom worden gemeten. Deze methode levert nauwkeurige gegevens en minder administratief werk dan de huidige spreadsheet berekeningen.