Demonstraties en input voor regelgevende instanties

Dit meetprogramma biedt uw bedrijf ervaring uit de eerste hand met de voordelen van het meten van de biogene fractie van CO2-uitstoot van het rookgas. Op dit moment berekenen autoriteiten de CO2-uitstoot en de productie van groene elektriciteit van een installatie vaak op basis van de gemiddelden in de industrie. Echter, onze ervaring leert ons dat deze aanzienlijk kan verschillen per installatie. Onze meting omvat:

  • 1 maand meten, inclusief rapport met de werkelijke fossiele CO2-uitstoot of geproduceerde groene stroom, of een 2-daagse meting, waarbij de vaste brandstof methode bemonsteringsmethode wordt vergeleken met het rookgas steekproefmethode met een rapport waaruit blijkt dat de resultaten van het rookgas methode representatief zijn voor de vaste brandstof steekproefmethode.
  • Alle noodzakelijke laboratoriumonderzoeken om de resultaten van de monsters te genereren.