Bepalen nationale groene CO2-uitstoot en productie van groene energie

Veel landen hebben streefcijfers voor de reductie van fossiele CO2-uitstoot en de productie van groene energie. Om deze doelstellingen te verhalen investeren landen fors in duurzame of kernenergie. Echter, een substantieel deel van de CO2-uitstoot en de productie van elektriciteit komt van afval-tot-energie-installaties. Door het nauwkeurig bepalen van de hoeveelheid fossiele CO2-uitstoot en de productie van groene energie door deze afval-tot-energie-installaties kunnen de nationale emissie-autoriteiten een beter begrip krijgen van de nationale CO2-uitstoot en de productie van groene stroom, wat leidt tot aanzienlijke besparingen in duurzame of kernenergie uitgaven.