Full service continue bemonstering

Dit meetprogramma biedt continue bemonstering van uw CO2-uitstoot en zorgt voor een maandelijks rapport met een nauwkeurige meting van de fossiele CO2-uitstoot of productie van groene elektriciteit van een installatie. Deze meting omvat van:

  • Meetprotocol
  • Het installeren van de Sampler
  • Sampler zal maandelijks een continue meting uitvoeren,  een service engineer zal de vervanging van de bemonsterings-cartridge verzorgen
  • Alle noodzakelijke laboratoriumonderzoeken om de resultaten van de monsters te genereren
  • Maandelijkse rapport voor bijv. de regelgevende instanties voor CO2-credits of groene stroom prikkels
  • Jaarlijkse kalibratie van de sampler

14Campler in 19 inch rack