Normen

De 14Credits service werkt volgens ASTM D7459-08 (de Standaard Practice for Collection of Integrated samples for the specification of biomass and fossil-derived carbon dioxide emitted from stationary emission sources) en de komende ISO TC 146 13833-standaard voor “Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de verhouding van de biomassa (biogene) en fossiele brandstoffen".

Gerelateerde standaarden met gebruik van 14C